کافه پازار

آگهی انبوه: ارسال آگهی انبوه از طریق اعلان موبایل

ارسال آگهی به کاربران یکتا بالای 3000 نفر

کاربران یکتا به کاربرانی که بصورت نامحدود در دسترس میباشد گفته می شود

ارسال آگهی در قالب تصویر،متن،تماس،ایمیل،لینک وبسایت و...

ارسال آگهی در قالب تصویر،متن،تماس،ایمیل،لینک وبسایت و...

ارسال آگهی برای یکبار

یکبار برای 3800 کاربر یکتا

20 هزار تومان

با امکان ارسال لینک گزارش

ارسال آگهی برای 4 بار

هفته ای یکبار برای 3800 کاربر یکتا با امکان تغییر آگهی

60 هزار تومان

با امکان ارسال لینک گزارش

ارسال آگهی برای بصورت قراردادی

هفته ای یکبار برای یکسال با افزایش کاربر یکتا در طول یکسال

در ماه 100 هزار تومان

با امکان ارسال لینک گزارش

اطلاعات بیشتر و رزرو پنل از طریق تلگرام در ارتباط باشید